logo-type

mevzuat

Yönetmelikler


Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 20 Eylül 2005 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği - 16 Eylül 2005 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı 21 Haziran 2016 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar ( BKK 2007/12362 ) 21 Temmuz 2007 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği 31 Aralık 2007 ( Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği 31 Aralık 2007( Yeni )
Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik 08 Ocak 2008 ( Yeni )
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 14 Ocak 2008 ( Yeni )
Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik 29 Ocak 2008 (Yeni )
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği 15 Ocak 2008 (Yeni)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği 15 Ocak 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)
Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008
Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği 13 Ağustos 2008
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği 12 Eylül 2008 (Yeni)
Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği 19 Aralık 2010
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 19 Aralık 2010 PAZAR