logo-type

Haberler

İMEP İŞLETME DESTEK PROGRAMI BAŞLIYOR.

İMEP İŞLETME DESTEK PROGRAMI BAŞLIYOR.

KIYMETLİ ESNAF VE SANATKARLARIMIZ.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu işbirliğinde yürütülmekte olan “İstihdam için Mesleki Eğitim Programı” AB projesi kapsamında Birliğimize kayıtlı çırak öğrencisi olan işletmeler eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla desteklenecektir. Söz konusu destek sadece Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kayseri, Konya, Mersin illerinde uygulanmaktadır.

DESTEKTEN YARARLANMA KOŞULLARI.

  • İMEP kapsamındaki okullardan herhangi birine kayıtlı ve desteğe başvuru tarihi itibariyle 3 ay veya daha uzun süredir çıraklık eğitimine devam eden en az 1 Suriyeli çırağı olan esnaf ve sanatkâr işletmeleri destekten yararlanabilir. 
  • İşletmenin destek başvurusu yapabilmesi için esnaf sanatkâr siciline ve ilgili esnaf odasına kayıtlı olması gerekir.

İŞYERİ İYİLEŞTİRME DESTEĞİNE ESAS ÖĞRENCİ SAYISI VE DESTEK ÜST LİMİTİ

  1. Program süresince bir işletme en fazla 2 defa destek başvurusu yapabilir ve bu desteklerin toplamı 5000 Avro’yu (veya ilgili aya ait InforEuro kurlarına göre hesaplanan TL karşılığını) geçemez. 
  2. Desteğe ilk kez başvuran işletmenin, desteğe başvuru tarihi itibariyle 3 ay veya daha uzun süredir İMEP kapsamındaki okullardan birine kayıtlı ve eğitimine aktif olarak devam eden en az 1 Suriyeli çırak öğrencisi olmalıdır. Bu koşulu sağlayan işletmeye, bir Suriyeli çırak öğrenciye karşılık bir Türk çırak öğrenci olmak üzere aşağıda belirlenen miktar karşılığında aynî eğitim ortamı iyileştirme desteği sağlanır.
  • Başlangıç desteği olarak: İlk başvuru koşulu olan 1 Suriyeli ve varsa 1 Türk çırak öğrenci için kişi başı en fazla 600 Avro olmak üzere toplam 1200 Avro 
  • Bunu takip eden ve başvuru koşulunu taşıyan her bir Suriyeli çırak öğrenci için en fazla 370 Avro ve ona karşılık bir Türk çırak öğrenci için en fazla 370 Avro 
  • Destek kapsamındaki Türk çırak öğrenci sayısı, destek kapsamındaki Suriyeli çırak öğrenci sayısından fazla olamaz. 

Bu koşulları sağlayan işletmelerimizin destekten yararlanması için Birliğimiz bünyesinde yer alan BİLMER Danışmanlık merkezimizle iletişime geçmesi yeterli olacaktır.

Başvuru İletişim Bilgileri:              

Esnaf Destek Hattı: 444 35 91

GSM                      : +90 549 177 20 00

Mail                        : gesobbilmer@gesob.org.tr

Ekli Görseller